26/Cut/12/EMi - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 21.02.2012 godz. 11:30

CPV: 33694000-1

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zalup 9 300 sztuk wielopanelowych urządzeń jednorazowego użytku do wstępnego wykrywania w ślinie osób kierujących pojazdami lub innych osób, środków działających podobnie do alkoholu (narkotestów)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 13.02.2012 pod poz. 42494 - 2012

Powrót na górę strony
Polska Policja