24/BŁiI/12/MR - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 22.02.2012 godz. 09:30

CPV: 32584000-0, 51610000-1, 72268000-1

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Dostawa i instalacja grup dyskowych do macierzy XP 12000 wraz z oprogramowaniem i osprzętem

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 14.02.2012 pod poz. 43360 - 2012

Powrót na górę strony
Polska Policja