15/BŁiI/12/ŁW - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 23.02.2012 godz. 10:30

CPV: 72253200-5

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup usługi udostępniania administratorów systemu Zintegrowany System Obiegu Dokumentów Elektronicznych (ZDODE)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 15.02.2012 pod poz. 45718 - 2012

Powrót na górę strony
Polska Policja