27/BŁiI/12/TCz - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 01.03.2012 godz. 10:30

CPV: 32236000-6, 32342100-3, 32342200-4

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Dostawa zestawów słuchawkowych, mikrofonów, adapterów podkaskowych dla radiotelefonów Motorola DP 3601

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 17.02.2012 pod poz. 39445 - 2012

Powrót na górę strony
Polska Policja