36/BF/12/KM - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 23.02.2012 godz.10:30

CPV: 55120000-7

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Usługi hotelarskie, gastronomiczne i konferencyjne dla 272 osobowej grupy uczestników konferencji organizowanej przez Komendę Główną Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 20.02.2012 pod poz. 40339 - 2012

Powrót na górę strony
Polska Policja