31/Cut/12/KM - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 27.03.2012 godz 10:30

CPV: 34923000-3

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup 350 bezkontaktowych wskaźników spożycia alkoholu

 Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 21.02.2012 pod poz. 41629 - 2012


 

Powrót na górę strony
Polska Policja