38/Cut/12/TCz - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 05.03.2012 godz. 10:00

CPV: 35220000-2

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup mieszanki pieprzowej do miotaczy wody "TAJFUN" w ilości 2.000 L.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 23.02.2012 pod poz. 44047 - 2012

Powrót na górę strony
Polska Policja