39/Cut/12/TCz - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 05.03.2012 godz.10:30

CPV: 35220000-2

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup ręcznych miotaczy pieprzu RMP-75 w ilości 20.000 szt.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 23.02.2012 pod poz. 44039 - 2012

Powrót na górę strony
Polska Policja