37/BF/12/KM - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 05.03.2012 godz. 10:30

CPV: 55120000-7

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Usługi hotelarskie, gastronomiczne i konferencyjne dla 85 osobowej grupy uczestników szkolenia organizowanego przez Komendę Główną Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 27.02.2012 pod poz. 45743 - 2012

Powrót na górę strony
Polska Policja