42/FS/12/AL - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 20.03.2012 godz. 10:30

CPV: 85312510-7

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zorganizowanie czternastodniowych turnusów kondycyjno-rehabilitacyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 07.03.2012 pod poz. 69836 - 2012

Powrót na górę strony
Polska Policja