35/Cut/12/KD - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 19.03.2012 godz. 12:30

CPV: 50211300-0

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Przedłużenie o jeden rok resursu kalendarzowego jednego kompletu łopat wirnika nośnego typu 8AT-2710-00 na śmigłowcu Mi-8T, nr fabryczny 10659, nr rej. SN-41XP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 09.03.2012 pod poz. 73654- 2012

Powrót na górę strony
Polska Policja