50/BF/12/TG - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 26.03.2012 godz. 10:00

CPV: 22459000-2

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup 36 biletów lotniczych na potrzeby międzynarodowej konferencji pn. "Euro Północny - Wschód III. Spotkanie europejskich ekspertów do zwalczania fałszerstw pieniędzzy" w ramach programu Komisji Europejskiej PERYKLES

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 16.03.2012 pod poz. 62161-2012

Powrót na górę strony
Polska Policja