47/Ckt/12/ŁW - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 30.03.2012 godz. 11:30

CPV: 18512200-3, 39561110-0

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Wykonanie i dostawa odznaczeń resortowych dla KGP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 19.03.2012 pod poz. 85188-2012

Powrót na górę strony
Polska Policja