44/BŁiI/12/ŁW - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 28.03.2012 godz. 11:30

CPV: 30234000-8, 72268000-1

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Dostawa 740 sztuk tokenów do DAKU wraz z oprogramowaniem PKI na potrzeby KWP/KSP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 20.03.2012 pod poz. 86326-2012

Powrót na górę strony
Polska Policja