51/BŁiI/12/ŁW - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 29.03.2012 godz.10:30

CPV: 72253200-5

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup usługi udostepniania administratorów systemu Zintegrowany System Obiegu Dokumentów Elektronicznych (ZSODE)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 21.03.2012 pod poz. 88882 - 2012

Powrót na górę strony
Polska Policja