14/Cir/12/EJ - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 11.05.2012 godz. 09:30

CPV: 71220000-6

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Wykonanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej dla potrzeb: remontu i przebudowy budynku "B" usytuowanego w Warszawie przy ul. Barcickiej 52/56

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 22.03.2012 pod poz. 89092- 2012

Powrót na górę strony
Polska Policja