57/Ckt/12/UM - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 02.04.2012 godz. 09:30

CPV: 55100000-1

Wartość zamówienia: powyżej 130.000 euro

Euro Północny-Wschód III. Spotkania europejskich ekspertów do zwalczania fałszerstw pieniedzy" w ramach programu PERYKLES Komisji Europejskiej/OLAF, nr umowy grantowej OLAF/2011/C5/36

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 29.03.2012 pod poz. 97720- 2012

Powrót na górę strony
Polska Policja