58/BŁiI/12/BB - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 10.04.2012 godz 10:30

CPV: 48421000-5

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup 6 licencji oprogramowania dla urządzeń XRY oraz wsparcia na okres 12 miesięcy dla tych urządzeń (maintenance)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 02.04.2012 pod poz. 102096- 2012

Powrót na górę strony
Polska Policja