54/Ckt/12/EMi - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 12.04.2012 godz 11:30

CPV: 30197644-2, 30199330-2

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Licytacja elektroniczna na zakup papieru ksero

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 03.04.2012 pod poz. 103348- 2012

Powrót na górę strony
Polska Policja