Termin składania ofert: 12.04.2012 godz.9:30

CPV: 35200000-6

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup kartridży do paralizatora Taser X-26

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 04.04.2012 pod poz. 78141- 2012

Powrót na górę strony
Polska Policja