Termin składania ofert: 19.04.2012 godz. 10:30

CPV: 30214000-2

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup sprzętu komputerowego do przeprowadzania badań psychologicznych w systemie SYNAPS na potrzeby Biura Kadr i Szkolenia KGP

 Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 05.04.2012 pod poz. 107240 - 2012


 

Powrót na górę strony
Polska Policja