Termin składania ofert: 10.04.2012 r. godz. 11:30

CPV: 55100000-1

Wartość zamówienia: powyżej 130.000 euro

Usługi hotelarskie na potrzeby międzynarodowej konferencji pn. "Euro Północny - Wschód III. Spotkania europejskich ekspertów do zwalczania fałszerstw pieniedzy" w ramach programu PERYKLES Komisji Europejskiej/OLAF, nr umowy grantowej OLAF/2011/C5/36

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 05.04.2012 pod poz. 107984 - 2012

Powrót na górę strony
Polska Policja