Termin składania ofert: 11.04.2012 godz. 09:30

CPV: 55100000-1, 55120000-7, 55300000-0

Wartość zamówienia: powyżej 130.000 euro

usługi gastronomiczne, hotelarskie oraz konferencyjne dla grupy uczestników warsztatów szkoleniowych organizowanych przez Komendę Główną Policji w dniach 24-27 kwietnia 2012 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 05.04.2012 pod poz. 108210 - 2012

Powrót na górę strony
Polska Policja