Termin składania ofert: 16.04.2012 godz. 11:30

CPV: 72253200-5, 72230000-6, 51611100-9

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Usługa zwiększenia mocy obliczeniowej serwerów HP Integrity SuperDome SD4 i SD5

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 06.04.2012 pod poz. 110464 - 2012

Powrót na górę strony
Polska Policja