Termin składania ofert: 25.04.2012 godz. 10:30

CPV: 34730000-3

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Dostawa kompletu śmigła ogonowego 8-3904-000 do śmigła Mi-8T

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 17.04.2012 pod poz. 120456 - 2012

Powrót na górę strony
Polska Policja