Termin składania ofert: 25.04.2012 godz. 09:30

CPV: 41110000-3

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Sukcesywne dostawy butelkowanej wody mineralnej i źródlanej

Ołoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 18.04.2012 pod poz. 87461 - 2012 

Powrót na górę strony
Polska Policja