Termin składania ofert: 25.04.2012 godz.10:00

CPV: 5100000-1

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zapewnienie miejsc noclegowych podczas rekonesansów mojowych związanych z ME UEFA EURO 2012

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 20.04.2012 pod poz. 90265 - 2012

Powrót na górę strony
Polska Policja