Termin składania ofert: 27.04.2012 godz. 10:30

CPV: 64212000-5

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup usługi transmisji danych do użytkowanych w Policji urządzeń mobilnych na okres od 5 maja 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 20.04.2012 pod poz. 90939 - 2012

Powrót na górę strony
Polska Policja