Termin składania ofert: 04.05.2012 godz. 09:30

CPV: 32552320-6, 32523000-5

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Budowa węzła teletransmisyjnego w technologii SDH na potrzeby CDO/CWI Euro 2012 w CSP Legionowo

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 24.04.2012 pod poz. 131292 - 2012 

Powrót na górę strony
Polska Policja