Termin składania ofert: 07.05.2012 godz. 10:30

CPV: 50211300-0

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Przedłużenie o jeden rok resursu kalendarzowego jednego kompletu łopat wirnika nośnego typu 8AT-2710-00 na śmigłowcu Mi-8T, Nr fabryczny 10659, nr rej. SN-41XP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 24.04.2012 pod poz. 130224 - 2012

Powrót na górę strony
Polska Policja