Termin składania ofert: 07.05.2012 godz. 10:00

CPV: 55100000-1, 55300000-3

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

usługi hotelarskie i gastronomiczne dla 20 osób w Gdańsku (Gdańsk i okolice)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 27.04.2012 pod poz. 137712 - 2012

Powrót na górę strony
Polska Policja