Termin składania ofert: 17.05.2012 godz.:10:00

CPV: 22459000-2, 79540000-1, 79530000-8

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup puli 64 biletów dla ekspertów strony polskiej i uczestników szkoleń ze strony mołdawskiej oraz usługi tłumaczeniowej w kombinacji językowej polski-rumuński obejmującej tłumaczenia ustne i pisemne na potrzeby realizacji projektu „Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia w Policji jako narzędzia wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości” w okresie 29 maja 2012 roku – 7 grudnia 2012 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 08.05.2012 pod poz. 101677 - 2012

Powrót na górę strony
Polska Policja