Termin składania ofert: 18.05.2012 godz. 09:30

CPV: 22000000-0, 22456000-1, 22458000-5

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Dostawa druków ścisłego zarachowania.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 09.05.2012 pod poz. 147646 - 2012 

Powrót na górę strony
Polska Policja