Termin składania ofert: 17.05.2012 r godz. 10:30

CPV: 30191000-4, 30199200-2, 22990000-6

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup materiałów kancelaryjno biurowych, kopert i papierów ozdobnych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 09.05.2012 pod poz. 147946 - 2012 

Powrót na górę strony
Polska Policja