Termin składania ofert: 21.05.2012 godz. 11:30

CPV: 35200000-6

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup kartridży do paralizatora Taser X-26

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 11.05.2012 pod poz. 151950 - 2012

Powrót na górę strony
Polska Policja