Termin składania ofert: 21.05.2012 godz.10:00

CPV: 92000000-1

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup 147 karnetów abonamentowych na łączną liczbę 3 056 godzin, uprawniających do korzystania z pływalni dla pracowników i funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 11.05.2012 pod poz. 105769 - 2012

Powrót na górę strony
Polska Policja