Termin składania ofert: 23.05.2012 godz. 10:30

CPV: 72320000-4, 72319000-4

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup usługi monitorowania i nadzoru ruchu drogowego poprzez dostęp do systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 14.05.2012 pod poz. 152964 - 2012

Powrót na górę strony
Polska Policja