Termin składania ofert: 22.05.2012 godz.9:30

CPV: 66515000-3, 66514110-0

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup usługi objęcia ochroną ubezpieczeniową Autocasco (AC) 51 pojazdów na okres 2 miesięcy

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 15.05.2012 pod poz.154906- 2012

Powrót na górę strony
Polska Policja