Termin składania ofert: 01.06.2012 godz.9:30

CPV: 39130000-2, 39516000-3, 39516000-3, 44421300-0, 39132100-7

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Dostawa mebli biurowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 18.05.2012 pod poz.162774- 2012

Powrót na górę strony
Polska Policja