Termin składania ofert: 20.07.2012 r. godz. 10:30

CPV: 50323000-5

Wartość zamówienia: powyżej 130.000 euro

Zakup usługi wsparcia pogwarancyjnego dla eksploatowanych w Policji Mobilnych Terminali Przewoźnych oraz Mobilnych Terminali Noszonych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 25.05.2012 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2012/S 99-165254

Powrót na górę strony
Polska Policja