97/BŁiI/12/KM - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 01.06.2012 godz.10:30

CPV: 72700000-7

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup usługi serwisowej dla urządzeń aktywnych sieci(router'ów, switch'y, firewall'i, ipsów) polegajacej na świadczeniu usług napraw pogwarancyjnych dla platformy sprzętowej, systemu operacyjnego i oprogramowania standardowego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 25.05.2012 pod poz.116935- 2012

Powrót na górę strony
Polska Policja