99/BF/12/TCz - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 06.06.2012 godz. 10:30

CPV: 22459000-2

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup puli 64 biletów dla ekspertów strony polskiej oraz uczestników szkoleń ze strony mołdawskiej na potrzeby realizacji projektu Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia Policji jako narzędzia wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 29.05.2012 pod poz.119125- 2012

Powrót na górę strony
Polska Policja