100/BF/12/KM - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 06.06.2012 godz 10:30

CPV: 79540000-1, 79530000-8

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Usługa tłumaczeniowa w kombinacji językowej polski-rumuński, mołdawski obejmująca tłumaczenie ustne i pisemne na potrzeby realizacji projektu Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia Policji jako narzędzia wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości w okresie 4 lipca- 6 grudnia 2012 roku

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 25.05.2012 pod poz.119121- 2012

Powrót na górę strony
Polska Policja