98/Cir/12/EMi - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 11.06.2012 godz.11:30

CPV: 45311200-2, 74230000-0

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Dostawa i wymiana uszkodzonych baterii i elementów chłodzących w zasilaczu UPS APC SL320KH w obiekcie KGP przy ul.Puławskiej w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 01.06.2012 pod poz. 184270-2011

Powrót na górę strony
Polska Policja