101/Cir/12/EMi - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 11.06.2012 godz.9:30

CPV: 50324100-3 , 50341000-7, 50340000-0

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Wykonanie konserwacji oraz serwisu (usuwanie usterek, awarii i uszkodzeń) systemów zabezpieczenia obejmujących środki ochrony fizycznej służące do kontroli dostępu osób i pojazdów, sygnalizacji alarmów włamania i napadu oraz telewizji użytkowej, zainstalowanej w obiektach Komendy Głównej Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 01.06.2012 pod poz. 145522-2011

Powrót na górę strony
Polska Policja