90/Cam/12/ŁW - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 14.06.2012 godz. 10:30

CPV: 90511000-2, 90513200-8, 90400000-1, 90512000-9

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Wywóz odpadów komunalnych oraz surowcowych zbieranych łącznie z obiektów Komendy Głównej Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 04.06.2012 pod poz. 186066-2011

Powrót na górę strony
Polska Policja