93/Cut/12/KD - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 27.06.2012 godz. 10:30

CPV: 34730000-3

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Dostawa tłumików hydraulicznych TLH-65 do śmigłowca W-3 nr rej. SN-31XP-4 szt.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 19.06.2012 pod poz. 209110-2012

Powrót na górę strony
Polska Policja