104/Cir/12/ŁW - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 06.07.2012 godz. 9:30

CPV: 71000000-8, 71220000-6

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Opracowanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej dla potrzeb:Remont budynku "A" - część wysoka na terenie obiektu Komendy Głównej Policji "BIELANY" w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 28.06.2012 pod poz. 226202- 2012

Polska Policja