108/Ctr/12/AL - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 13.07.2012 godz. 09:30

CPV: 34411000-1

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Dostawa kasków motocyklowych z urządzeniami łączności podkaskowej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 02.07.2012 pod poz. 229786- 2012

Polska Policja