110/Cir/12/UM - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 24.07.2012 godz. 09:30

CPV: 45400000-1, 45453000-7, 45111291, 45330000-9, 45310000-3

Wartość zamówienia: poniżej 5.000.000 euro

Wykonanie fundamentów obiektu kontenerowego wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, przyłączem elektrycznym i odprowadzeniem wody deszczowej przy ul. Iwickiej 14 w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 06.07.2012 pod poz. 239564- 2012

Powrót na górę strony
Polska Policja